Scroll Top

2012年度(2013年4月入学) 

合格実績

受験者数:4名 合格者数:4名

京都精華大学

●テキスタイルD:1名
●版画:1名
●ファッション:1名

北海道教育大学

●美術:1名

合格実績

Related Posts

2004年度(2005年4月入学) 

合格実績

受験者数:6名 合格者数:6名

京都精華大学

●洋画:1名
●立体:1名
●ストーリーマンガ:3名

宝塚大学

●空間表現:1名
●空間D:1名

京都造形芸術大学

●こども芸術学科:1名

合格実績

Related Posts

2004年度(2005年4月入学) 

合格実績

受験者数:7名 合格者数:7名

京都精華大学

●洋画:1名

成安造形大学

●ハイパーメディア:1名
●構想表現:1名
●住環境D:1名

大阪成蹊大学

●空間表現:1名
●空間D:1名

京都造形芸術大学

●情報D先端アート:1名

合格実績

Related Posts